Akce


Akce SDH Cotkytle v roce 2010:
24. 4. 2010
Sběr starého železa
22. 5. 2010
Okrskové kolo PS ve Strážné kde jsme se umístili na 2. místě.
Akce SDH Cotkytle v roce 2006:
Leden:
shazování sněhu z budov
Únor:
odklízení spadlých budov za silnice, zajištění budov po pádu střech
Březen:
údržba techniky, oprava V3S čerpadla, výpomoc při záplavách v Žichlínku
Duben:
čištění propustí u komunikací v k.ú. Cotkytle a Herbortice při jarním tání
Květen:
prověřovací cvičení, sběr železa, okrskové cvičení v Heřmanicích
Červen:
čištění propustků a silnice po bouřce
Červenec:
oprava techniky PS8, soutěž v Albrechticích
Srpen:
okrskové cvičení v Cotkytli, oprava V3S techniky – tlaková hadice
Září:
oprava hasičské zbrojnice
Říjen:
sběr železa, vyčerpání studně v Herborticích, oprava hasičské zbrojnice
Listopad:
kácení stromu po vichřici na obecní cestě
Prosinec:
výroční schůze

Foto

Foto

Foto z akcí